Инструкции за „бисквитки“

Защитата на Вашето лично пространство при ползване на уебсайта ни е особено важна за нас. Затова в настоящия документ Ви информираме обстойно за събирането на лични и нелични данни.

Правото на ползване на лични, както и на анонимни данни, без да се накърняват описаните по-долу права на субектите на данни в законово допустимия обхват, принадлежи на Порше БГ ЕООД.  

Този уебсайт използва софтуер за анализ на използването. Анализът на тези данни може да даде ценни сведения за нуждите на потребителите. Тези сведения спомагат за допълнително подобряване на качеството на предлаганите услуги. По-специално при всяко посещение следните данни се запазват без ограничения:

  • IP адрес в анонимизиран вид на компютъра, от който идва запитването
  • Дата и час на посещението, респ. на запитването
  • Наименование на отворената страница, респ. данни
  • Указание от коя страница е отворена настоящата страница
  • използван от потребителя браузър, вкл. версия на браузъра
  • използвана от потребителя операционна система

Вашите настройки за "бисквитки"

Вашият браузър може да бъде настроен така, че създаването на "бисквитки" да става само с Ваше съгласие или да бъде изцяло забранено. Все пак обръщаме внимание, че без "бисквитки" някои раздели на уебсайта може да бъдат с ограничен достъп или изцяло недостъпни.

Можете да управлявате или евентуално да забраните използването на "бисквитки", като конфигурирате браузъра си по следния начин:

Състояние към м. януари 2020 г.