MOON
Фотоволтаични инсталации

Производството на електроенергия като фактор за успеха

С фотоволтаична инсталация можете сами да произвеждате електроенергия, с което намалявате консумацията от Вашия енергодоставчик. Собствената фотоволтаична станция Ви осигурява предвидимост на цената и независимост в дългосрочен план. Можете да забравите за колебанията и повишенията на цените на тока, защото имате стабилна основа за собствено производство на електроенергия.

С готовност ще Ви консултираме
С готовност ще Ви консултираме

История на фотоволтаичните инсталации

Идеята за фотоволтаични инсталации съществува отдавна. Още през 1839 г. Александър Едмон Бекерел открива свойството на някои материали да отдават електричество, когато са изложени на пряка светлина. Особен принос в по-късните изследвания има Алберт Айнщайн - през 1905 г. той дава обяснение на "фотоелектричния ефект", за което впоследствие е удостоен с Нобелова награда.

Фотоволтаични клетки се използват още от края на 50-те години на миналия век. Междувременно те вече се използват в цял свят за производство на електроенергия - на покриви и фасади, паркинг автомати, шумоизолиращи прегради, джобни калкулатори или на открити площи.

Гъвкаво и адаптивно към индивидуалните нужди

MOON фотоволтаични инсталации

MOON предлага фотоволтаични инсталации с мощност от 5 до 300 kWp за частни и фирмени клиенти. Те се проектират, изграждат и въвеждат в експлоатация от партньорите на MOON. Естествено, ние поемаме вместо Вас и процедурата по кандидатстване за субсидия. Моля, имайте предвид, че заявлението за отпускане на субсидия непременно трябва да бъде подадено преди началото на строителните работи. Окончателното решение за изграждане на инсталацията може да бъде взето и след одобряване на субсидията.

Условия

Най-важното условие за Вашата фотоволтаична инсталация е наличието на покривна площ, парапети на балкони, фасада, навес за автомобил или друга повърхност, на която планирате да изградите фотоволтаичната инсталация. Фотоволтаичните инсталации не зависят от мястото, не се изисква непременно пряка слънчева светлина. Фотоволтаичната инсталация произвежда ток при наличие на дневна светлина, което означава дори и в облачни дни. Не е задължително фотоволтаичните инсталации да са ориентирани директно на юг. Ако инсталацията е ориентирана на изток или запад, това може да спомогне за оптимизиране на собственото Ви потребление.

Вашите предимства

собствено електрозахранване

устойчиво производство на електроенергия без емисии на CO2

Дълъг експлоатационен живот

Сигурна инвестиция в бъдещето

Спестете време и пари

При свръхпроизводство неизползваната електроенергия се подава към обществената електропреносна мрежа и се отчита, а другата опция е да се съхрани в акумулаторна батерия. По този начин пестите пари и осезаемо допринасяте за бъдещето и опазването на околната среда. Фотоволтаичната инсталация е устойчиво решение и видима инвестиция в бъдещето.

Сигурна инвестиция в бъдещето

Грижливо проектираната и инсталирана фотоволтаична инсталация не изисква никакви (или почти никакви) разходи за техническа поддръжка, тъй като не съдържа подвижни части. Износването започва някъде към средата на гаранционния експлоатационен живот. След изтичане на 25-годишната гаранция модулите все още са пригодни за работа и мощността им намалява само с 0,25% годишно.

Повишаване на стойността на имота

Фотоволтаичната инсталация повишава стойността на имота, защото с нея се намаляват дългосрочните разходи за ползването му. Фотоволтаичните инсталации MOON се предлагат в различни размери и така са подходящи за всякакви покриви.

MOON Ви оказва съдействие в процедурата по отпускане на субсидии

Процес на предоставяне на субсидии

Подаване на заявления на www.oem-ag.at

2. Препращане на удостоверенията (разрешителни и др.)

3. Проверка на документите от отдела по субсидиите

4. Изготвяне и изпращане на договора от OeMAG

5. Внасяне на окончателната сметка след въвеждане в експлоатация чрез качване на документите в онлайн системата за заявления и обработка на необходимите допълнителни данни

6. Изплащане на финансовата субсидия след проверка на окончателната сметка от OeMAG

НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА Осигурете си по-голяма независимост от електрическата мрежа, като изберете комплексното решение на MOON. Гъвкаво и адаптивно към индивидуалните нужди.

Други продукти на MOON MOON решения за съхранение

MOON домашна акумулаторна батерия

Съхранявайте произведената от фотоволтаичната инсталация екологична слънчева енергия и я използвайте по-късно за зареждане на електромобила си.

MOON акумулаторни системи за фирмени нужди

Решения по мярка за фирмено приложение. Обемен и същевременно гъвкав - това мото става все по-актуално и за системите за съхраняване на енергия.