MOON
Групата продукти на Wallbox

Новата интелигентна Wallbox за електромобили.

Групата продукти на MOON Wallbox действа в два режима: "power" за бързо зареждане и "smart" за интелигентно управление на процеса на зареждане, за да се постигне максимална енергийна ефективност на фотоволтаичната инсталация.

Вместо да използвате традиционно електричество, произведено от електроцентрали на изкопаеми горива, с новата Wallbox на MOON можете да получавате нужното електричество директно от фотоволтаичната си инсталация или от домашната акумулаторна батерия. По този начин за първи път електрическата мобилност става наистина екологична.

Групата продукти на Wallbox работи с технологията Sonnen Technology.

1.599,-* с вкл. 20% ДДС.

*Препоръчителна цена на Allmobil

С готовност ще Ви консултираме
С готовност ще Ви консултираме

Акценти

Мощност на зареждане
22 kW

Управление на зареждането
Приложение и сензорен дисплей

с включен заряден кабел
с куплунг тип 2

Околна среда
100% екологична електрическа мобилност

Технически характеристики

22 kW мощност

Зарядната мощност на групата продукти MOON Wallbox е по-висока от тази на контактите тип Schuko. По-точно, мощността на зареждане е 22 kW, което е около 6 пъти повече, отколкото при включване в домашен контакт.

Управление на зареждането

Групата продукти на MOON Wallbox действа в два режима: "power" за бързо зареждане и "smart" за интелигентно управление на процеса на зареждане, за да се постигне максимална енергийна ефективност на фотоволтаичната инсталация.

Функционално оборудване

Групата продукти на MOON Wallbox е интелигентно свързана с Вашата фотоволтаична инсталация и с домашната Ви акумулаторна батерия. Двата режима: "power" и "smart" могат да бъдат активирани директно от Wallbox или през приложение. Освен това приложението показва всички данни за процеса на зареждане.

Интелигентно зареждане

Режим на зареждане Power

Power осигурява възможно най-бързо зареждане на електромобила с ток собствено производство, така че той е готов да потегли съвсем скоро. В случай че токът собствено производство не е достатъчен за зареждане, с групата продукти MOON Wallbox можете да получите допълнителна енергия от продуктите sonnen.

Режим на зареждане Smart

"Smart" осигурява интелигентно управление на процеса на зареждане. Първоначално се уточнява кога ще се използва автомобилът. Така се гарантира, че в зададения момент автомобилът ще бъде отново изцяло зареден и готов за пътуване.

Стабилност на мрежата

Чрез тези интелигентни режими на зареждане не само се оптимизира енергопотреблението, а и се избягват колебания в мрежата, които възникват при едновременно зареждане на повече електромобили.

НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА Осигурете си по-голяма независимост от електрическата мрежа, като изберете комплексното решение на MOON. Гъвкаво и адаптивно към индивидуалните нужди.

Други продукти на MOON Производство и съхраняване на енергия

MOON фотоволтаична инсталация

Производство на енергия на място: Фотоволтаичните инсталации произвеждат екологична слънчева енергия. Свържете се с нас за повече информация.

MOON ДОМАШНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

Компактна акумулаторна батерия за дома. Безпроблемно съхранение и гъвкаво подаване на електричество при максимално качество и дълъг експлоатационен живот.