MOON Всичко от един източник

MOON предлага цялостен спектър от решения във връзка с електрическата мобилност:

 • Консултация
 • Проверка преди инсталиране
 • Инфраструктурна подготовка
 • Инсталиране, вкл. въвеждане в експлоатация
 • Поддръжка и обслужване
 • Подпомагане при подаване на документи и кандидатстване за субсидии

Всичко се извършва от MOON и Вие имате само едно лице за контакт.

В личен разговор-консултация на място ще обсъдим индивидуалните Ви желания, така че да можем да Ви предоставим оптимално цялостно решение.

MOON Проверка на място

След личния разговор-консултация нашите експерти извършват подробна оценка на място на реалните условия. Проверката на MOON преди инсталиране включва следните дейности:

 • Технически консултации относно компонентите на инсталациите
 • Установяване на състоянието на електрическата инсталация
 • Документиране на действителното състояние (фотодокументация, протоколи от изпитвания и измервания)
 • Планиране на трасетата на инсталацията от сградното електрозахранване до желаното място за инсталиране
 • Разчет на разходите

ПАКЕТ 100% БЕЗ АНГАЖИМЕНТИ: Цялостна инсталация

Въз основа на проверката преди инсталиране ще Ви изпратим подробна сметка за разходите. При цялостната инсталация MOON поема изцяло работата по инсталирането от сградното електрозахранване през кабелната инсталация и полагането на кабели, подземни и земни строителни работи до монтажа, инсталацията и функционалната проверка.

При това могат да бъдат взети под внимание индивидуалните Ви желания.

Осъществява се документиране на всички работи, извършени в домакинството Ви. Естествено, тя ще Ви бъде предоставена безплатно след приключване на работите.

MOON

Цялостно решение от един доставчик

Beratung Консултация
Vorinstallations-Check Предварителна проверка
Installation & Inbetriebnahme Инсталиране и пускане в експлоатация

Имате ли други въпроси?

С готовност ще отговорим на Вашите въпроси. За целта, моля, попълнете нашия формуляр за контакт. Можете да се свържете с нас и на имейл адрес office(kwfat)moon-power(kwfdot)com.