Защита на личните данни

Защитата на Вашето лично пространство при ползване на уебсайта ни www.moon-power.bg е особено важно за нас. Затова в настоящия документ Ви информираме обстойно за обработването на личните данни. За защитата на личните данните в този уебсайт отговаря Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238. При ползването и обработване на лични данни Порше БГ ЕООД се придържа стриктно към законовите разпоредби, свързани със защитата на личните данни. Правото на ползване на лични, както и на анонимни данни, без да се накърняват описаните по-долу права на субектите на данни в законово допустимия обхват, принадлежи на Порше БГ ЕООД.

Настоящата декларация за защита на данните е валидна единствено за www.moon-power.bg и свързаните подсайтове, но не и за уебсайтове, които са контролирани и управлявани от трети лица. Моля, проверявайте декларациите за защита на личните данни на уебсайтове, които са контролирани и управлявани от трети лица, тъй като те не са под наш контрол и Порше БГ ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание и мерките за защита на личните данни.

 

I. Сигурност на данните

Порше БГ ЕООД е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, които наред с другото да ги защитават от загуба, манипулация или неоторизиран достъп. Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти.

 

II. Събиране и обработка на лични данни

[1] Данни, предоставени от Вас

Ние обработваме лични данни само съгласно действащите законови разпоредби относно защитата на данни. Когато кореспондирате с нас или попълвате формуляр с данни на нашия уебсайт, моля да обърнете внимание на това, че данните, посочени от Вас в съответния формуляр, се обработват за целите, описани по-долу (вж. точки IV и V).

[2] Данни, събирани от нас

Когато посещавате нашия уебсайт, личните данни се записват технически автоматизирано чрез "бисквитки". По-подробна информация относно "бисквитките", които се използват на нашия уебсайт, може да намерите в т. VII., както и в нашата политика за бисквитките.

 

III. Партньори

Порше БГ ЕООД не извършва цялото обработване на личните данни самостоятелно, а получава помощ от професионални партньори, и по-конкретно от Porsche Informatik GmbH със седалище в Залцбург 5020 и Vivid Planet Software GmbH със седалище в Хендорф ам Валерзее 5302, които действат от името на Порше БГ ЕООД.
Партньорите са внимателно подбрани и чрез подходящи технически и организационни мерки полагат грижи обработването на Вашите лични данни да се извършва в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на личните данни и защитата на Вашите интереси да бъде гарантирана.

 

IV. Обработване на данни, за които не е необходимо съгласие

Формуляр за контакт
 • Формуляр за контакт: тази функционалност дава възможност на потребителя на страницата да отправи запитване до сътрудник от нашия екип. При изпращане на формуляра за контакт личните данни вписани в полетата за контакт (име, имайл адрес, телефонен номер и съответно текстът на запитването) ще бъдат автоматично обработени, за да се конкретизира запитването и съответно проявения интерес към нашите продукти.
 • Цел: оттговор на отправено запитване
 • Правно основание: легитимен интерес
 • Срок на съхранение: 12 месеца

 

V. Обработване на данни, за които e необходимо съгласие

Порше БГ обработва посочените в точка II. лични данни за следните цели:

Регистриране за информационен бюлетин:

Предоставените при евентуалното регистриране данни (имейл адрес) се използват само за изпращането на информационния бюлетин. За изпращането на бюлетина използваме посочения от Вас имейл адрес, след което ни е необходимо да потвърдите, че Вие, като титуляр на имейл адреса, се съгласявате с получаването (т.нар. двойно потвърждение). Можете да прекратите абонамента по всяко време чрез предвидената в бюлетина възможност за отписване или на moon(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg.

 • Цел: изпращане на информация за продукти, услуги и събития
 • Правно основание: съгласие
 • Срок на съхранение: за периода на изпращане на бюлетина или до отказа му.

 

VI. Консултантски услуги относно електрическата инфраструктура

Предаване на данни във връзка с консултация и продажба на Wallbox, фотоволтаични и акумулаторни устройства, както и на други продукти и услуги, свързани с електрическата мобилност.

 • За консултация и продажба на Wallbox и фотоволтаични съоръжения Вашите данни за контакт и идентификация се предоставят на Порше БГ ЕООД, респ. на партньорски фирми, занимаващи се с изграждане на електрическата инфраструктура. Във връзка с това при отношения с административни органи, получаване на разрешения и подаване на заявления за финансиране, Вашите данни при необходимост се предоставят и на компетентните административни органи, оператори на мрежи, доставчици на електроенергия или финансиращи агенции.

 • Данни за контакт и идентификация

 • Цел: Консултантски услуги и продажба на Wallbox, фотоволтаични и акумулаторни устройства, както и на други продукти и услуги, свързани с електрическата мобилност.

 • Правна основание: Договор или преддоговорно отношение по запитване на клиента, респ. легитимен интерес

 • Срок на съхранение: 7 години; при запитване, не водещо до сключване на договор за покупо-продажба, данните* се заличават най-късно след 2 месеца.

*Конкретни полета с данни: лице за контакт в предприятието, обръщение, звание, име, фамилия, фирма, улица, пощенска кутия, населено място, държава, телефон, часове за контакт (от/до), имейл, избран продукт или услуга (обща консултация, проверка на място) und предпочитано време за връзка (дата/час).

 

VII. Бисквитки и социални приставки (Social Plugins)

"Бисквитката" е малък текстови файл, който съхранява интернет настройки. Почти всеки уебсайт използва тази технология. Тя се сваля от Вашия интернет браузър при първото посещение на уебсайта. При следващо посещение на този уебсайт със същото крайно устройство "бисквитката" и съхранената в нея информация се изпращат или обратно към уебсайта, който я е създал ("бисквитка" на първа страна), или към друг уебсайт, към който тя принадлежи ("бисквитка" на трета страна). По този начин уебсайтът разпознава, че вече е бил посещаван от този браузър и в някои случаи променя показваното съдържание.

Повече информация относно "бисквитките", които се използват на нашия сайт, може да намерите в нашата политика за бисквитките

 

VIII. Права на субектите на данни

Имате предоставено от закона право на информация, коригиране и изтриване на лични данни, както и на ограничаване на обработката им, право да възразите срещу обработването, както и право на преносимост на данните, доколкото е предвидено от закона. Също така Порше БГ ЕООД ще Ви уведоми незабавно при нарушения на сигурността на личните данни, в случай че тези нарушения могат да доведат до висок риск за Вашите права и свободи. Предвидено е право на обжалване пред органа по защита на данните в България.

Тези права може да предявите директно пред Порше БГ ЕООД чрез съобщение на имейл адрес moon(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg.

 

IX. Данни за контакт

Отговорно лице:

Порше БГ ЕООД, EИK 131258238
Бизнес Парк София, Младост 4
сграда 5А, етаж 3
1766 София

Длъжностно лице по защита на данните:
Надежда Божкова
dataprotection(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg

Настоящото е актуално към месец октомври, 2021 г.