Защита на личните данни


Защитата на Вашето лично пространство при ползване на уебсайта ни www.moon-power.bg е особено важна за нас. Затова в настоящия документ Ви информираме обстойно за обработването на личните данни. За защитата на данните на този уебсайт отговаря Порше БГ ЕООД. При ползването и обработването на лични данни Порше БГ ЕООД се придържа стриктно към законовите разпоредби, свързани със защитата на личните данни. Правото на ползване на лични, както и на анонимни данни, без да се накърняват описаните по-долу права на субектите на данни в законово допустимия обхват, принадлежи на Порше БГ ЕООД.

Настоящата декларация за защита на данните е валидна единствено за www.moon-power.bg и свързаните подсайтове, но не и за уебсайтове, които са контролирани и управлявани от трети лица. Моля, проверявайте декларациите за защита на личните данни на уебсайтове, които са контролирани и управлявани от трети лица, тъй като те не са под наш контрол и Порше БГ ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание и мерките за защита на личните данни.

I. Сигурност на данните

Порше БГ ЕООД е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, които наред с другото ги защитават от загуба, манипулация или неоторизиран достъп. Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти.

II. Събиране и обработка на лични данни

[1] Данни, предоставяни от Вас

Ние обработваме лични данни само съгласно действащите законови разпоредби относно защитата на данните. Когато кореспондирате с нас или попълвате формуляр с данни на нашия уебсайт, моля да обърнете внимание на това, че данните, посочени от Вас в съответния формуляр, се обработват за целите, описани по-долу (вж. точки IV и V).

[2] Данни, събирани от нас

Когато посещавате нашия уебсайт, личните данни се записват технически автоматизирано чрез "бисквитки". По-подробна информация относно "бисквитките", които се използват на нашия уебсайт, можете да намерите в т. VII, както и в нашата инструкция за "бисквитки".

III. Партньори

Порше БГ ЕООД не извършва цялото обработване на лични данни самостоятелно, а получава помощ от професионални партньори - Porsche Informatik GmbH със седалище в Залцбург 5020 и Vivid Planet Software GmbH със седалище в Хендорф ам Валерзее 5302, които действат от името на Порше БГ ЕООД.

Партньорите са внимателно подбрани и чрез подходящи технически и организационни мерки полагат грижи за това, обработването на Вашите лични данни да се извършва в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на личните данни и защитата на Вашите интереси да бъде гарантирана. На партньорите ни не се разрешава да използват предоставените им данни за собствени или рекламни цели или да ги предоставят на трети лица.

Освен това Порше БГ ЕООД не предоставя тези данни на трети лица, като издатели на адресни указатели или предприятия за директен маркетинг.

IV. Обработка на данни, за която не е необходимо съгласие

Общ формуляр за контакт
 • Формуляр за контакт: Тази функция предлага на потребителите на уебсайта възможност да изпратят запитване до екипа на Moon. При изпращане на формуляра за контакт Вашите лични данни от полетата за контакт (име, имейл адрес, телефонен номер, както и текстът на Вашето запитване) се обработват автоматизирано с цел конкретизиране на запитването Ви и на интереса към нашите продукти.
 • Цел: отговор на Вашето запитване
 • Обосновка: легитимен интерес.
 • Срок на съхранение: 12 месеца

V. Обработка на данни, подлежаща на одобрение

Порше БГ ЕООД обработва посочените в т. II. лични данни за следните цели:

Регистриране за информационен бюлетин

Предоставените при евентуалното регистриране данни (имейл адрес) се използват само за изпращането на информационния бюлетин. За изпращането на бюлетина използваме посочения от Вас имейл адрес, след което ни е необходимо да потвърдите, че Вие, като титуляр на имейл адреса, се съгласявате с получаването (т.нар. двойно потвърждение). Можете да прекратите абонамента по всяко време чрез предвидената в бюлетина възможност за отписване или на moon(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg.

 • Цел: изпращане на информация за продукти, услуги и събития
 • Обосновка: съгласие
 • Срок на съхранение: За периода на изпращане на бюлетина или до отказа му.

VI. Консултантски услуги относно електрическата инфраструктура

Предаване на данни във връзка с консултантски услуги и продажба на Wallbox, фотоволтаични и акумулаторни устройства, както и на други продукти и услуги, свързани с електрическата мобилност.

 • При консултантски услуги и продажба на Wallbox и фотоволтаични устройства Вашите данни за контакт и идентификация се предоставят на Порше БГ ЕООД, респ. на партньорски фирми, занимаващи се с изграждане на електрическата инфраструктура. Във връзка с това при отношения с административни органи, получаване на разрешения и подаване на заявления за финансиране Вашите данни при необходимост се предоставят и на компетентните административни органи, оператори на мрежи, доставчици на електроенергия или финансиращи агенции.

 • Данни за контакт и идентификация

 • Цел: Консултантски услуги и продажба на Wallbox, фотоволтаични и акумулаторни устройства, както и на други продукти и услуги, свързани с електрическата мобилност.

 • Обосновка: Договор или преддоговорни отношения по запитване на клиента, респ. основателен интерес

 • Срок на съхранение: 7 години; ако запитването Ви не доведе до сключване на договор за покупко-продажба, Вашите данни се заличават най-късно след 2 месеца.

*Точни полета за данни: Лице за контакти в предприятието, обръщение, звание, име, фамилия, фирма, улица, п. к., населено място, държава, телефон, часове за контакт (от/до), имейл, избран продукт или услуга (обща консултация, проверка на място) и предпочитано време за уговорка (дата/час)

VII. "Бисквитки" и социални приставки (Social Plugins)

"Бисквитката" е малък текстов файл, който съхранява интернет настройки. Почти всеки уебсайт използва тази технология. Тя се сваля от Вашия интернет браузър при първото посещение на уебсайта. При следващо посещение на този уебсайт със същото крайно устройство "бисквитката" и съхранената в нея информация се изпращат или обратно към уебсайта, който я е създал ("бисквитка" на първа страна), или към друг уебсайт, към който тя принадлежи ("бисквитка" на трета страна). По този начин уебсайтът разпознава, че вече е бил посещаван от този браузър, и в някои случаи променя показваното съдържание.

Повече информация относно "бисквитките", които се използват на нашия уебсайт, можете да намерите в нашата инструкция за "бисквитки".

VIII. Права на засегнати лица

Имате предоставено от закона право на информация, коригиране и изтриване на лични данни, както и на ограничаване на обработването им, право да възразите срещу обработването, както и право на преносимост на данните, доколкото е предвидено от закона. Също така Порше БГ ЕООД ще Ви уведоми незабавно при нарушения на сигурността на личните данни, в случай че тези нарушения могат да доведат до висок риск за Вашите права и свободи. Предвидено е право на обжалване пред органа по защита на данните в Австрия.

Тези права може да предявите директно пред Порше БГ ЕООД чрез съобщение на имейл адрес moon(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg.

IX. Данни за контакт

Отговорно лице:

Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238

Бизнес Парк София

сграда 5A, етаж 3, ж.к. Младост 4

1766 София, България

moon(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Надежда Божкова

dataprotection(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg

Концепция и дизайн: Porsche Holding GmbH
Техническо изпълнение: Vivid Planet Software GmbH